#85 közösségi szervesanyag hulladékgyűjtő – komposztáló

Written by

A park területét használó kutyatulajdonosok számára egy olyan elzárt gyűjtő kialakítása, amely alkalmas a kutyaürülék gyűjtésére és annak biológiai hatástalanítására.

A gyűjtő a hagyományos komposztáló újragondolásával kerülne kialakításra; a komposztáló alapja egy 1 méter mélységű gödör, amelynek egy fából (pl. raklapból) épített masszív kerete van, magassága kb 1,20 m. (a felülete esetleg nagylukú ráccsal lezárt a balesetek megelőzése érdekében);

A bedobott kutyaürüléket rendszeresen fedni lehet a park gondozása során keletkezett nyesedékekkel.

A program célja a park tisztántartása, illetve, hogy a jelenleg közösség által kihelyezett és önkéntes alapon üzemeltetett (ürítés, tisztántartás, stb.) hulladéktárolóba minél kisebb mértékben kerüljenek szerves hulladékok, főként kutyaürülék.

A felhalmozódó kutyaürülék veszélyes hulladék, komoly egészségügyi kockázatot jelent és nem utolsó sorban rendkívül kellemetlen hatású.

A program része egy széleskörű tájékoztató kampány (táblák, online tartalmak, stb.), amely a kutyatulajdonosokat célozza, a felelős állattartás és a közösség érdekeit szem előtt tartó viselkedésminta kialakítása érdekében, célkitűzés a kialakítandó közösségi szerves hulladékgyűjtő kezelésébe való bevonás.

A program a későbbiekben a város más, kutyatartók által rendszersen látogatott közösségi zöldterületein is alkalmazható.

Érd Darukezelő

Last modified: 2024.05.22.